Kursing

Grunnkurs paragliding

Neste kurs starter 19.03.2022 (endra fra tidligere oppsatt dato pga mye snø)

Kurset går over 5 helger. Paragliding er væravhengig og dersom nødvendig må kurset vike fra kursplanen.

På den praktiske delen av kurset skal du lære å starte, fly og lande på en sikker måte. Vi starter i slakk bakke med innlæring av grunnleggende teknikk. Her får du dine første flyturer og lærer å mestre start, landing og svingteknikk før vi fortsetter i større bakker. Før kurset avsluttes skal du ha gjennomført 10 høydeturer med en høydeforskjell på mer enn 250 m.

Teorikurset inneholder flere fag. Du skal lære om været og hvilke værforhold som passer for flyging med paraglider, oppbyggingen av en paraglider, aerodynamikk, lover og regler, praktisk flyging og førstehjelp.

Regn med rundt 16 timer teoriundervisning. I tillegg skal du lære hvordan du skal opptre for å ivareta sikkerhet og for deg selv og dine medpiloter. Du skal lære om utdanningssystemet og hvordan utvikle deg selv som trygg og sikker pilot. Kurset blir avsluttet med teoriprøve.

Du må være fylt 15 år og ha vanlig god fysisk form. Kurshelgene vil kreve din oppmerksomhet så du må ha anledning til å sette av nødvendig tid til gjennomføring av kurset. Utstyr som du må holde selv er solid fottøy, varme vindtette klær og hansker.

Kursavgift kr 12.000,- inkluderer lån av nødvendig utstyr som hjelm, paraglider, seletøy samt lærebøker, forsikring og medlemskap i forbund og lokal klubb.

Ta kontakt for detaljert informasjon og påmelding.

Påmelding/info:

Arne Kleiven, 957 06 081, arne.jan.kleiven(krøll-a)gmail.com

Arild Fålun, 959 97 723, arild.falun(krøll-a)helse-forde.no