Kursing

Grunnkurs paragliding

Neste grunnkurs paragliding starter 06.04.2024

Kurset går over 5 påfølgende helger fra startdato. Paragliding er væravhengig og dersom nødvendig må kurset vike fra kursplanen. Det vil bli lagt opp til ekstra kursdager/kurshelger for deltakere som må fravike ordinære kurshelger på grunn av arbeidsturnus. 

På den praktiske delen av kurset skal du lære å starte, fly og lande på en sikker måte. Vi starter i slakk bakke med innlæring av grunnleggende teknikk. Her får du dine første flyturer og lærer å mestre start, landing og svingteknikk før vi fortsetter i større bakker. Før kurset avsluttes skal du ha gjennomført 10 høydeturer med en høydeforskjell på mer enn 250 m.

Teorikurset inneholder flere fag. Du skal lære om været og hvilke værforhold som passer for flyging med paraglider, oppbyggingen av en paraglider, aerodynamikk, lover og regler, praktisk flyging og førstehjelp. 

Regn med rundt 16 timer teoriundervisning. I tillegg skal du lære hvordan du skal opptre for å ivareta sikkerhet og for deg selv og dine medpiloter. Du skal lære om utdanningssystemet og hvordan utvikle deg selv som trygg og sikker pilot. Kurset blir avsluttet med teoriprøve. 

Du må være fylt 15 år og ha vanlig god fysisk form. Kurshelgene vil kreve din oppmerksomhet så du må ha anledning til å sette av nødvendig tid til gjennomføring av kurset. Utstyr som du må holde selv er solid fottøy, varme vindtette klær og hansker. 

Kursavgift kr 11000,- inkluderer lærebøker og lån av paraglider, seletøy og hjelm i kursperioden. I tillegg kommer kr. 2575,- (senior) for obligatorisk forsikring, medlemskap i forbund og lokal klubb.

 

Påmelding til kurset gjør du her; https://www.minidrett.no/kurs/11470040

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker utfyllende informasjon ift. gjennomføring av kurset, registrering i Min Idrett for påmelding eller innbetaling av kursavgift.

Kurskontakter er:

Arne Kleiven, 957 06 081, arne.jan.kleiven@gmail.com

Arild Fålun, 959 97 723, arild.falun@helse-forde.no