Arkiv

Grunnkurs paragliding 2023

Neste grunnkurs paragliding starter 18.03.2023

Kurset går over 5 helger. Paragliding er væravhengig og dersom nødvendig må kurset vike fra kursplanen. På den praktiske delen av kurset skal du lære å starte, fly og lande på en sikker måte. Vi starter i slakk bakke med innlæring av grunnleggende teknikk. Her får du dine første flyturer! Mer info

Grunnkurs paragliding 2022

Neste kurs starter 19. mars 2022.  mer info (endra fra tidligere oppsatt dato pga mye snø)

Sikkerhetsdag 2021 -FLK


Lørdag 6. februar 2021 kl. 10:00 Naustdal

Sikkerhetsdag med ompakking av nødskjermar og sjekk at utstyr.

Tandem

Etter en lengre nedstenging av tandemaktiviteten åpner vi igjen opp.  Mer info om tandem 

Distanser over 100km

02.05.2021
Gratulerer til Aleks og Vegard med 100+ turer! De fløy fra en start østafor som heter Espesetra og sørover forbi Lillehammer. Frode Halse skriver mer om dette.

Klubben vår blir med dette løftet til 8.-plass i den nasjonale klubbligaen

Grunnkurs paragliding 2021

Neste kurs starter 6. mars 2021.  mer info

Grunnkurs paragliding 2020

Neste kurs starter 22. august 2020. Kun få plasser ledig  mer info

Hoven Loen åpner 

Loen Skylift til Hoven i Loen åpner igjen den 15. mai. Mer info på deres egne sider. 

Grunnkurs paragliding 2020

Neste kurs starter 7. mars 2020 mer info

Flystedsavgift Hoven Loen

Det blir flystedsavgift på Hoven Loen fra og med 1. mai 2019.

NOK 30,- for dagskort  NOK 300,- for årskort

Betaling kan skje vi Vipps - Flystedet Hoven i Loen Alternativ betalingsmetode

Inntektene vil gå til grunneier på landing, generelt vedlikehold og til fremtidige prosjekt. Alle inntekter vil brukes på flystedet Hoven Loen.

Bruken av landingen har endret seg dramatisk siden vi i Fjordane luftsportsklubb ba om lov til å bruke denne landingen i 2017. Antall landinger har gått ifra noen få landinger til over 4000 siste 12 måneder. Klubben er nødt å kompensere grunneier for dette og dette er hovedgrunnen til etablering av flystedsavgiften.

Grunnkurs paragliding

lagt inn 8. feb. 2019, 21:51 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 8. feb. 2019, 22:01 ]

Neste kurs starter 16. mars 2019 Mer info


Ny værstasjon i Nordalen over Holsa

lagt inn 5. jun. 2018, 09:51 av Sindre Hauglum

En ny stasjon er plass. Vi har nå 3 stasjoner i tillegg til Loen Skylift sin stasjon på Hoven. Her er kart som viser stasjoner


Klubben fyller 40 og vi feirer

lagt inn 4. mai 2018, 20:46 av Sindre Hauglum


Grunnkurs paragliding

lagt inn 16. jan. 2018, 20:38 av Sindre Hauglum

Dato for kursstart våren 2018 er klar. Kurs paragliding


Neste kurs i paragliding er fastsatt

lagt inn 19. feb. 2017, 21:33 av Sindre Hauglum

Kurs paragliding


Prøvedag paragliding

lagt inn 26. sep. 2016, 08:09 av Sindre Hauglum

Har du en drøm om å begynne med paragliding?

Fjordane Luftsportsklubb arrangerar prøvedag for dei som har lyst til å få ein introduksjon til sporten .

Vi møter på parkeringsplassen på Øyrane vidaregåande skule 09.30 og reiser sammla til skulebakken.

I bakken vert det ein enkel gjennomgang av virkemåte og oppbygning av paraglideren saman med instruktør, før det blir høve til å prøve seg med paraglider i lav høgde og masse plass å springe på.

Dersom vær og vind spelar på lag vil vi holde på til kl 16.00. Ta med gode sko, kle deg for ein aktiv haustdag og ta med mat og drikke.

Sporten vår er meget væravhengig, dersom nødvendig kan det bli aktuelt å utsette eller avlyse på kort varsel. Vi legg ut oppdatert informasjon når det nærmar seg.

(greit om dei som kjem bekreftar på arrangementet slik at vi har oversikt over deltakarar)

Deltakaravgift på 150,- pr person, tilbakebetalast ved evt. påmelding til kurs i regi av Fjordane Luftsportsklubb.

Instruktør og medlemer frå klubben deltek heile dagen med instruksjon og informasjon om sporten vår.

Håpar du og godværet møter for en spennande dag :)

mvh

Fjordane Luftsportklubb


Hoven Loen - gondol til 1000

lagt inn 12. apr. 2016, 17:55 av Sindre Hauglum

I Loen vil det neste år stå ferdig en gondolbane til fjellet Hoven. Denne muligheten som dette gir i form av mange høydemeter i vakker natur, trolig året rundt, er det mange som har merket seg.


Klubben har tatt tak i dette og er i god dialog både med prosjektet Hoven Loen (gondolprosjektet) og grunneier på landing.Landing

Landing er allerede etablert på svært gunstig sted nær gondolbanens nedre stasjon.


Lokalisering: NØ for der fylkes vei 60 krysser elven i Loen.

Hele det markerte området eies av én grunneier, men kun det blå området er landing, det gule er ok å lande på kun om en er nødt.

Parkering kan skje mange steder i Loen, men om en vil parkere nær landing er det mulig sør for gårdsveien som går østover fra fv60.

Opptreden: Snurp skjermen og gå ut av bøen så snart som mulig. Dette gjelder i vekstsesongen. Vis ekstra aktsomhet 1-2 uker før slått. Denne bøen slås 2 ganger hver sommer og 1. slåtten er rundt 1. uka i juni, den andre er i starten av august. Land da på eller nær gårdsveien.


Anleggsveien

Det går en vei helt til toppen. Dette er en anleggsvei som ikke er åpen for oss. Så da er det bare ta beina fatt om en vil fly før gondolen er på plass.


Videre fremover

Prosjektgruppa er i god dialog med utbygger, det jobbes med tilrettelegging av start samt gode priser på bana, så alt ligger til rette for ett fantastisk anlegg.


Bydel Indre Øyrane

lagt inn 27. nov. 2015, 08:13 av Sindre Hauglum

Stadig mer dyrka jord blir lagt under betong. Nå står Øyrane for tur og som landing for klubbens piloter er nok tiden snart over.


Det er da godt vi har fått landing i Hafstad Idrettspark.


Her er ett av flere inspill til reguleringen av Øyrane(kilde Firda):


Ny værstasjon på Kvamsfjellet

lagt inn 11. nov. 2015, 11:59 av Sindre Hauglum

Yr har nå en værstasjon på Kvamsfjellet, Jølster. Historikken passer ikke vårt bruk, men nåverdien er nyttig.

http://www.yr.no/sted/Norge/Sogn_og_Fjordane/J%C3%B8lster/Kvamsfjellet_m%C3%A5lestasjon/


Kurs paragliding

lagt inn 5. mar. 2015, 08:09 av Sindre Hauglum

Grunnkurs paragliding:

Neste kurs starter 11.04.2015. Mer info


Årsmøte i Fjordane luftsportsklubb

lagt inn 15. jan. 2015, 23:33 av Sindre Hauglum

Vi kallar inn til ordinært årsmøte i Fjordane luftsportsklubb torsdag 26. februar 2015 kl. 18.00 i møterommet på Peppes Pizza i Førde.

Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet. 


Sakene/framlegga kan sendast til:

Anita Taftø, Postboks 8, 6996 Vadheim 

eller e-post:  HYPERLINK "mailto:anita.tafto@hoyanger.kommune.no" anita.tafto@hoyanger.kommune.no


Fullstendig sakliste med alle sakspapir vert sendt ut ei veke før årsmøtet.


Medlemsmøte

lagt inn 18. sep. 2014, 17:26 av Sindre Hauglum

Tid: tysdag 23. september 2014 kl. 18.00 

Stad: møterommet på Peppes Pizza


Arne H. Hillestad, fag- og avdelingssjef i Hang- og paragliderseksjonen i Norges Luftsportsforbund, tek turen til Førde og vil vere med oss under medlemsmøtet.

Tema:

Fag- og avd.sjef Arne H. Hillestad har satt av kvelden saman med oss.

Arne H. Hillestad vil:

• ta ein generell gjennomgang av HP-seksjonen og kva som skjer

• vidare ha ein sikkerhetspresentasjon med gjennomgang av nokre viktige punkt

• avslutningsvis ha ein gjennomgang av ulukkene som har vore i år og kvifor dei skjedde

Håper medlemma finn temaa interessante og set av denne kvelden til medlemsmøte.

Vel møtt ☺

Med helsing

Styret i Fjordane luftsportsklubb


Dugnad

lagt inn 9. sep. 2014, 21:06 av Sindre Hauglum

Laurdag 13. september 2014 frå kl. 10.00 vert det dugnad på vegen frå Bruland til Hafstadfjellet.

I denne omgang er det snakk om kantrydding. Dei som har ryddesag, tek med seg det, evt motorsag/greinsag. Dei som ikkje har sag, kan rydde etter kvart som kvist og busker vert saga ned. Dersom veret tillet det, prøver vi oss med flyging etter dugnaden.


Førde Opp 2014

lagt inn 23. aug. 2014, 10:58 av Sindre Hauglum

Førde Opp 2014 går av stabelen laurdag, 30. august. Lag og organisasjonar er også i år blitt oppfordra til å delta med sine aktivitar.

Dersom veret tillet det, prøver vi med flyging frå Hafstadfjellet. Det er ynskjeleg frå arrangøren si side at vi er kome på fjellet til ca kl. 10.30. Gruppemelding vert sendt ut fredag ettermiddag/kveld dersom det vert flyging. Langtidsmeldinga på yr.no ser bra ut så langt.

Les meir om Førde Opp på http://fordeopp.no/


Medlemsmøte

lagt inn 2. jun. 2014, 22:43 av Sindre Hauglum

Medlemsmøte onsdag 4. juni kl. 18.00

Det vert medlemsmøte i Fjordane luftsportsklubb onsdag 4. juni kl. 18.00 på møterommet  på Peppes Pizza i Førde.

Det vert info om mellom anna følgande tema:

Vi ynskjer alle medlemma vel møtt!

Med helsing

- styret -


Innkalling til årsmøtet

lagt inn 21. jan. 2014, 16:08 av Sindre Hauglum

Vi kallar inn til ordinært årsmøte i Fjordane luftsportsklubb torsdag 27. februar 2014 kl. 18.00 i møterommet på Peppes Pizza i Førde.

Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.

Sakene/framlegga kan sendast til:

Anita Taftø, Postboks 8, 6996 Vadheim

eller epost: anita.tafto@hoyanger.kommune.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapir vert sendt ut ei veke før årsmøtet.

Valgbarhet:

 I NIFs lov heter det:

§2-4. Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen..

c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Velkommen til årsmøte.

Med venleg helsing

Fjordane luftsportsklubb

styret


SIKKERHETSKURS MED OPPTREKK, korrigering

lagt inn 20. aug. 2013, 17:03 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 20. aug. 2013, 17:04 ]

Beklager, men det vart skrive feil når det gjeld øvelsar til sikkerhetskurset.

B-stall utgår og asymmetrisk innklapp med speed er lagt til.

Her er den korrekte lista:

Øvelsar, sikkerhetskurs:

Full stall. Kontrollert inngang, oppretthalding og utgang.

Spinn. Min. 360 graders rotasjon med kontrollert utgang.

Spinn-stopp. Gjenkjenning av entring til spinn.

Asymmetrisk innklapp med speed. Min. 50% med kontrollert utgang.

Asymmetrisk innklapp. Min. 50% på begge sider med kompensasjon av dreiin.

Stup-spiral. Min. harde 360 graders svinger.

Har du nokre spørsmål eller kommentarer så ta gjerne kontakt:

Tom Rune Daae, instruktør

Mobil: 90196565 eller mail: paratom@hotmail.com


SIKKERHETSKURS MED OPPTREKK

lagt inn 16. aug. 2013, 20:35 av Sindre Hauglum

Fjordane luftsportklubb vil gjennomføre sikkerhetskurs på Vassenden i Jølster med

opptrekk etter båt. For dei som ikkje har lisens på opptrekk, vil kurs-teori for dette bli 

gitt og ein vil få dette godskrive for lisens. Dei som allereie har opptrekk-lisens treng 

ikkje vere med på teori for opptrekk.

For dei som ikkje har opptrekk-lisens, vil desse bli prioritert vidare for å kunne få lisens.

Sikkerhetskurs er ei veldig god erfaring for å bli skikkelig kjend med utstyret og for 

å kunne beherske vinga i kritiske situasjonar. Det hjelper samstundes på din egen 

sjølvtillit under flyging.

Opptrekk er ein effektiv metode for å komme seg i lufta på. Det er 1 av 2 metodar for å 

kunne ta av med ein paraglider. Enten så må du ta av frå eit fjell, eller så må du trekkast 

opp ein eller annan måte. Å kunne samkjøre opptrekk og kurs, så blir det veldig effektivt.

Krav til deltagelse:

• Min. erfaren PP2. (Det er ikkje krav i.h.t. håndboka, men ei viss flyerfaring er 

likevel nødvendig.) 

• Beherskar framlengs-start godt.

• At du har simulert nødskjerm-kast og er kjent med prosedyrer for dette.

Anna viktig informasjon:

• Hugs klebyte i tilfelle landing i vatn.

• Ikkje ha med instrument, mobil, etc. som ikkje tåler vatn.

• Meld frå om du har vinge med trim-system eller eldre, slitt vinge.

Kva inneheld kurset?

• Gjennomgang av teori for opptrekk og sikkerhetskurs.

• Briefing og de-briefing for kvar enkelt tur. Dette gjeld både opptrekket og 

øvelsane. Radio-kommunikasjon vil bli brukt under turen.

• Utløysar for opptrekk under kurset.

Kva er påbudt?

• Flytevest. Dette må medbringast sjølv.

• Nødskjerm. Skal vere pakka om samme året.

Øvelsar, sikkerhetskurs:

• Full stall. Kontrollert inngang, oppretthalding og utgang.

• Spinn. Min. 360 graders rotasjon med kontrollert utgang.

• Spinn-stopp. Gjenkjenning av entring til spinn.

• B-stall. Kontrollert inngang og utgang.

• Asymmetrisk innklapp. Min. 50% på begge sider med kompensasjon av dreiing.

• Stup-spiral. Min. harde 360 graders svinger.

Påmelding og anna info ved å kontakte Per Arne Kvalsvik.

Mobil: 979 60 908

Mail: pakvalsvik@gmail.com

Førdetreffet 2013 er avlyst

lagt inn 4. jun. 2013, 19:25 av Sindre Hauglum

Det er svært beklageleg at vi må avlyse Førdetreffet 2013 som skulle ha funne stad førstkommande helg; 8. og 9. juni.

 

Landingsområdet vårt (fotballbana) på Øyrane i Førde er pløygd opp og skal såast i for beitemark. Vi har vore på utkikk etter alternative landingsplassar, men sidan Hafstadparken (som mest truleg vert landingsområdet vårt i framtida) er anleggsområde, og det er mykje anleggstrafikk der, er ikkje dette nokon alternativ landingsplass på noverande tidspunkt.

 

Vi seier oss leie for dette, men det er no ein gong slik at det ikkje er alt vi rår med. Vi i Fjordane luftsportsklubb kryssar fingrane for at vi får eit bra landingsområde i Hafstadparken når denne er ferdigstilt og håper å kunne invitere dykk til Førde ved eit seinare høve.


Invitasjon til Førdetreffet 2013

lagt inn 13. mai 2013, 22:03 av Sindre Hauglum

Fjordane luftsportsklubb inviterer til det årlige Førdetreffet den 8. og 9. juni.

Vi inviterer til flyging saman med oss i Fjordane luftsportsklubb. Vi sørger for god transport opp på vår flystad nummer ein: Hafstadfjellet. Også for hangglider. I samband med Sommarfesten på laurdagen, vil det òg bli høve for opptrekk med båt for dei som har lisens for dette.

Vi satsar på godt vær med fine flyturar. Det vil bli gjeve ein brief på hovedlandinga på Øyrane kl 10.00 på laurdagen med viktig info om luftrom og anna.  Det er søkt om fri høgde til 2500 moh i stort område mot aust og nord.

Ein annan grunn for å ta turen til Førde denne helga er Sommerfesten.  Madcom, BigBang, Admiral P, Nilsi og Magnus er nokon av dei som skal ha konsert. For meir info er nettadressen: http://sommarfest.no/

For meir info om klubben vår, besøk http://www.fjordaneluftsportsklubb.com/

Sjåast i Førde J


Luftsporstuka 2013

lagt inn 13. mai 2013, 08:17 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 13. mai 2013, 08:20 ]

Norges Luftsportforbund (NLF) inviterer alle sine medlemmer til LUFTSPORTSUKA 2013.

Møtestedet hvor DU kan møte andre luftsportsaktører, teste andre aktiviteter og ikke minst delta på flere lærerike foredrag, kurs og sosiale aktiviteter.

Stedet vil bli, Starmoen , Elverum 12. til 16. juni.

Meld deg på, gå ikke glipp av årets store treff og happening.

For påmelding, se denne linken

Detaljer i programmet er ikke helt ferdig, men se foreløpig program for aktiviteter, kurs og foredrag.

Førstemann til mølla!. For ytterligere informasjon eller andre spørsmål, ta kontakt med NLFs aktivitetskonsulent Tom Brien på 48149500. Følg oss også på facebok og hjemmesidene til NLF.


Opptrekk

lagt inn 9. mar. 2013, 14:35 av Sindre Hauglum

Per-Arne Kvalsvik har fått fårespørsel om å delte på et aransjemang på Ålhus 4-5 mai med opptrekk og har takka ja vist veret er ok.Skall fly tandem på lørdag men de blir også mulighet for solo opptrekk vist de er noen som er intresert i de.Blir mest sansynlig start på campingen og landing på Ålhus.Reiser i konfirmasjon på søndag men båten blir på jølster vist nåken vil fly .De blir også forsøkt holt opptreks kurs på brekke 19-21 April med Tom Rune Daae som instruktør.Der blir de også mulig for di som har tandem lisens og ta lisens på opptrekk


Innkalling til årsmøtet 2013 i Fjordane luftsportsklubb

lagt inn 28. feb. 2013, 10:13 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 28. feb. 2013, 10:17 ]

Årsmøtet finn stad 7. mars 2013 kl. 18.00 på møterommet på Peppes Pizza i Førde. 

Sakliste: 

1. Godkjenne dei stemmeberettiga. 

2. Godkjenne innkalling og sakliste. 

3. Val av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen. 

4. Handsame årsmelding til klubben. 

5. Handsame klubben sine rekneskap i revidert stand. 

6. Handsame innkomne forslag og saker. 

a) Ny lov for Fjordane luftsportsklubb (som følgje av endringar i NIF si lovnorm for 

idrettslag) 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta budsjett for 2013. 

9. Val 

10. Val av ein (1) representant til å delta på seksjonsmøte i Hangglider- og paragliderseksjonen 6.april 2013 

Styret i Fjordane luftsportsklubb håper at alle medlemma kan sette av denne kvelden for å 

delta på årsmøtet som er det viktigaste møtet i klubben gjennom året. 

VEL MØTT!


Kurs 2013

lagt inn 13. feb. 2013, 09:54 av Sindre Hauglum

Klubben holder begynnerkurs i paragliding med oppstart 23. mars. Varsle venner og kjente. Mer info her: Kurs paragliding 


Årsmøte 2013

lagt inn 7. feb. 2013, 10:01 av Sindre Hauglum

Møteinnkalling til årsmøte 2013 er sendt på e-post til medlemma. Årsmøtet finn stad torsdag 7. mars kl. 18.00 på Peppes i Førde.

Saker/framlegg som skal handsamast på årsmøtet, må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.

Med helsing

- styret –


Førde Opp 2012

lagt inn 30. aug. 2012, 08:00 av Sindre Hauglum

Fjordane luftsportsklubb vil delta på Førde Opp den 1. september dersom været tillet det.

Vi håper på godt vær og at flest mogleg av pilotane våre har høve til å vere med på folkefesten i Førde denne dagen. Sjå meir om andre aktivitetar under arrangementet på heimesida til Førde Opp.


Fjord til Fjell-festival i Sogndal

lagt inn 20. aug. 2012, 21:25 av Sindre Hauglum

Den 14.-16. september blir det arrangert Fjord til Fjell-festival i Sogndal med klatring, dykking, sykling, PG, fallskjermhopping og speedflying. I denne sammenhengen er Fjordane Luftsportsklubb invitert til å fly over Sogndal. mer info senere


KURS OPPTREKK PG

lagt inn 20. aug. 2012, 21:20 av Sindre Hauglum

Opptrekkskurs startar på Vassenden 25. - 26. august. Kurset startar lørdag føremiddag kl. 0900 på senteret til Jølster Rafting. 

Kurset er for alle nivå, PP2-PP5, og fører fram til utsjekk på opptrekk .

Opptrekk føregår med båt og "pay out winch". I løpet av kurset skal du gjennomføre 10 opptrekk.

Kurset kostar kr. 2500,- 

Dei som skal delta på opptrekkskurset betalar kr. 2500,- * ved oppmøte til kurs, eller til konto: 37756826523. Merk innbetalinga med navn + opptrekkskurs.

Påmelding til Per Arne tlf. 97960908 innan torsdag 23. august (gjeld også dei med tidlegare utsjekk som vil friflyge)

*Medlemar av Fjordane Luftsportsklubb betalar kr. 1500,- , klubben dekkar kr. 1000, - av kursutgifta ved fullført opptrekkskurs.


Elevar og pilotar som har utsjekk på opptrekk frå tidlegare vil kunne få gjennomføre opptrekk så langt det er kapasitet og betalar for opptrekka i samsvar med gjeldande prisar for opptrekk.

Ta med flytevest dersom du har.


Eikefjorddagane

lagt inn 16. aug. 2012, 05:40 av Sindre Hauglum

Vi deltar på Eikefjorddagane 17. 19. august om været tillater det. Her er aktivitetene.


Opptrekk fra Rota ved Florø by

lagt inn 29. jul. 2012, 20:20 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 29. jul. 2012, 20:21 ]

Opptrekk fra Rota ved Florø by. Her kan vi trekke til 1000m høyde og fly inn over sentrum. Med landing på fotballbanen eller Rota. Kan også trekke tandem om noen vil ta seg en tur over florø by.

YouTube-video


Kursing i opptrekk og sikkerhetskurs

lagt inn 26. jun. 2012, 21:35 av Sindre Hauglum

Klippet fra vår Facebook-gruppe: 

"Hei folkens. 

Helga den 20/7-21/7-22/7 blir det kursing i opptrekk Og for di som er klar for det blir det muligheter for Sikkerhetskurs.

Aktiviteten blir holdt på Jølstervannet Skei i Jølster. (svidalsneset og raftingsenteret)

Vi blir å begynne Lørdagen. Da det er noen som kommer langveisfra, så blir vi å finne der oppe fra fredagen av.

Ta kontakt med meg eller Per-Arne Kvalsvik om dere har tid eller lust til å ha det litt morro den helga. Jeg garanterer fin badetempratur i vannet((-;"

fra Johnny Svardal


Værstasjonen på service

lagt inn 21. jun. 2012, 23:26 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 21. jun. 2012, 23:27 ]

Værstasjonen på Hafstad er nå til " fastlegen" sin. Det er usikker hvor lenge den vil være ute av drift.


ICAO-kart for iPad og Android

lagt inn 6. jun. 2012, 14:29 av Sindre Hauglum

Fra NLF: Etter å ha jobbet med Avinor i over et år for å få på plass et elektronisk ICAO-kart for Norge, ble slike kart tilgjengelige for lesebrett tidligere i måneden. Fra nå av kan du bruke en lesebrett-app til flygeplanlegging og som hjelp underveis basert på offisielle ICAO-kart.

Første app ut med støtte for Avinors kart er appen Air Navigation Pro som er utviklet av sveitsiske Xample. Appen finnes både for iPad og Android-baserte lesebrett.

Gå til AppStore eller Android Market og søk på "Air Navigation Pro"  for kjøp og installasjon av appen. Når appen er installert, går du til "Map Store" og velger "European ICAO map and charts". Her finner du "Norway ICAO 2012" som er Avinors kart for Norge. Om du ikke har appen fra før, koster den kr 349. Det norske kartet koster 266 og dekker hele landet. Dersom du har to lesebrett eller smarttelefoner knyttet til samme konto hos iTunes eller Android Market, kan både app og kart installeres på begge enhetene.

Husk også å anskaffe et backup-kart på papir som du for på www.pilotbutikken.no.

Les mer her de nye kartene her:

http://nlf.no/motorfly/digitale-icao-kart-tilgjengelig

http://www.flynytt.no/nyheter_reader/items/norske-icao-kart-har-kommet-pa-lesebrett.html

NLF vil nå jobbe for at også innflygingskart kommer elektronisk. Vil du vite siste nytt på fronten, følg NLF og Flynytt på Facebook og sjekk hjemmesidene jevnlig!

http://www.facebook.com/flynytt

http://www.facebook.com/pages/Norges-Luftsportforbund-Motorflyseksjonen/262545317117381

http://www.facebook.com/#!/pages/Norges-Luftsportforbund/137593449652113


Luftsportsuka 2012 på Starmoen

lagt inn 6. jun. 2012, 14:23 av Sindre Hauglum

NLF arrangerer i 2012 for første gang Luftsportsuka! Dette er et arrangement der alle medlemmene i NLF kommer sammen for å drive de aktivitetene vi elsker aller mest sammen med hverandre. Her blir det muligheter til å prøve andre grener for kostpris, få nye venner, oppleve et enormt sosialt miljø samt utvikle seg som utøver. Vi samles til en åpningsseremoni onsdag den 18. juli kl. 18.00.

Mer informasjon og påmelding:

 http://nlf.no/fallskjerm/luftsportsuka-18-22-juli-2012-p-starmoen-elverum


Førdetreffet dag 2

lagt inn 2. jun. 2012, 19:24 av Sindre Hauglum

Etter en dag med fint vær, men til dels sterk vind, vil vi forsøke på nytt i morgen kl 11 fra landingen på Øyrane. 


Førdetreffet

lagt inn 20. mai 2012, 19:32 av Sindre Hauglum

Fjordane luftsportsklubb arrangerer det årlige Førdetreffet den 2.

og 3. juni.

Vi inviterer deg til flyging sammen med oss i Fjordane

luftsportsklubb. Vi sørger for god transport opp på vårt flysted

nummer én: Hafstadfjellet.  Også for hangglider.

Første helgen i Juni har ofte gitt godt vær med fine flyturer. Så da

blir det vel slik i år også. En brief vil bli gitt på hovedlandingen

Øyrane kl 10 på lørdagen med viktig info om luftrom og annet.  Det er

søkt om fri høyde til 2500 moh i stort område mot øst og nord.

En annen grunn for å sette a helgen er Sommerfesten.  LidoLido,

Honningbarna, Lars Vaular og Sivert Høyem er noen av de som skal ha

konsert. For mer info er nettadressen: http:// http://sommarfest.no/ .

Me sjåast ;)


Bergen open flyttet

lagt inn 29. apr. 2012, 12:27 av Sindre Hauglum

Bergen open er flyttet til 12-13 mai.


Bergen Open 2012

lagt inn 10. apr. 2012, 06:39 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 10. apr. 2012, 06:42 ]

Bergen Hang- og Paraglider Klubb har sendt inivitasjon til Fjordane luftsportsklubb der medlemma vert inviterte til flyging på Unneland 5. og 6. mai


Vi oppfordrar medlemma våre til å setje av helga 5. og 6. mai til å delta på Bergen Open. Her følgjer invitasjonen frå Bergen Hang- og Paragliderklubb:


Årsmøte

lagt inn 11. mar. 2012, 13:16 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 11. mar. 2012, 13:17 ]

Fjordane Luftsportsklubb held årsmøte torsdag 15. mars 2012, kl. 1900.

Sted: Møterommet til Peppes Pizza i Førde sentrum. Formell innkalling er sendt i epost til medlemmene. Har du ikke fått e-post? Da må du oppdatere informasjonen om deg i Melwin hos NLF. http://melwin.nak.no/   medlemsdata.

Husk! Den nye logoen til klubben skal diskuteres. Her er forslaget:


3 til Brasil

lagt inn 12. jan. 2012, 22:07 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 13. jan. 2012, 09:54 ]

Arne K, Helge G og Bjørn reiser med Termikk & Rotor til Brasil den 27. januar. Det er en plass ledig. Les mer hos Termikk & Rotor.


Grasrotandelen

lagt inn 22. nov. 2011, 12:25 av Sindre Hauglum

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Hver dag beregnes Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og  Flax spilles uregistrert.

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping.


Gulenklubben feirer 35 års jubileum

lagt inn 15. sep. 2011, 11:22 av Sindre Hauglum

E-post fra Kjell Borge: "Gulenklubben feirer 35 aars jubileum på Brekkestranda Fjordhotel lørdag 15 oktober.

Som de veit har me kun klubbfestane våre kvart 5te år, så her e da berre å sette av denne helga til ei heidundrane feiring.

Gulenklubben er ein av dei eldste klubbane i norge,så her er det mykje historie som skal skrytast av utover kvelden.

Sender først til medlemmene våre slik att dei kan sikre seg plass og overnatting J

Det vil bli sendt invitasjon til andre nærliggande klubbar og,så her er det litt sånn ”først til mølla” prinsippet

Ring Brekkestranda sjølv og meld deg på. 57785500

Kjenner du nokre avdanka piloter som vil være med, er dei og hjarteleg velkommne

Kjell"

Vedlegg:  Tilbud Gulen Luftsportklubb.pdf


Dugnad nr. 3 på Svidalsneset

lagt inn 22. aug. 2011, 21:22 av Sindre Hauglum

All skog er ryddet. Gjenstående arbeid er brenning av ris og å planere området. Båten har fått større motor siden sist, den er også støpt på "flyteblokker" i hekken for økt oppdrift. Dette skal gjøre det mulig og trygt å trekke opp tandem.

For dere som ikke har lappen på opptrekk: Dere må melde deres interesse slik at vi kan leie inn innstruktør til et kurs. 

Dugnad 3 21. august 2011


Eikefjorddagane Lørdag 13 og 14 august

lagt inn 10. aug. 2011, 09:23 av Sindre Hauglum

Dei årlege Ekefjorddagane går førstkommende helg. Klubben er innvitert for å

utføre både soloflyging og tandem.

Med tidlegare erfaring, er dette å anbefale både sportsleg og sosialt.

Vi møter på Øyrane i Førde, samordner transport, og kjører til Eikefjord kl.

0830.

Bjørn helsar alle vel møtt!


Svidalsneset dugnad nr 2

lagt inn 19. jul. 2011, 14:08 av Sindre Hauglum

Det minker på skogen på Svidalsneset, men fortsatt noe igjen. Når skogen er lagt ned skal veden fjernes og riset brennes eller males opp til flis. Stubber og hull må jevnes ut. 


Prosjekt opptrekk er i gang igjen

lagt inn 13. jul. 2011, 22:05 av Sindre Hauglum

Per Arne drar i trådene og ting skjer. Frem til nå har gode startsteder vært vanskelig å finne. Vi ønsker at startstedet kan egne seg for nybegynnere, erfaren og tandem. Og at stedet kan brukes på alle dominerende vindretninger. Vassenden er et slikt sted.

Med start på campingen og med reservestart på Svidalsneset er Vassenden et glimrende sted. Svidalsneset er gjengrodd av trer og busker og vi har startet jobben med å rydde. Det blir kalla inn til dugnad mandag 18. juli kl 18 for videre busk-bekjempelse.

Noen som vet om en fliskutter som kan lånes? Ta kontakt med Sindre sindrehauglum@gmmail.com.

Foto: Ryddingen er i gang


NO ER VESTSTARTEN PÅ HAFSTADFJELLET MOT NORD KJEMPEFIN

lagt inn 23. jun. 2011, 12:57 av Sindre Hauglum

Den lenge omtalte avlastings slukta er ein sagablått. Meir elle mindre har vel dei fleste sett, eller erfart til sine tider, trykket avtar i vingen for pilotane her.

Etter att annonsering på gruppemelding gjekk ut, møtte 8 flyge entusiaster frå klubben opp og utførte arbeidet onsdag 22 juni på ettermiddagen.

Kort sagt frå dugnadsgjengen: Take offen blei kjempefin!

Bjørn

Dugnad på fjellet


PG OG HG AKTIVITETER PÅ OG VED HAFSTADFJELLET SØNDAG 19 JUNI 2011

lagt inn 17. jun. 2011, 13:44 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 17. jun. 2011, 13:45 ]

Det er eit ynskje frå arrangsjøren av Hafstadfjellet opp, att klubben driv flygeaktivitet over og ved Hafstadfjellet denne dagen. Dersom vær og vind er på lag med oss, ja då er dette ein unik sjangse til å profilere sporten vår ein slik dag med masse folk i området.

Bomvegen blir stengd kl.1000. Difor møter vi på landing kl. 0945 og kjøyrer frå Bruland

seinast kl 1000. PS. Det er sal av mat og drikke på toppen.

Bjørn


Reservedagen som ble megadagen

lagt inn 14. jun. 2011, 18:13 av Sindre Hauglum

Mandag var i utgangspunktet ikke en del av Førdetreffet, men for å få litt bedre statistikk kaller vi dagen for en reservedag.

Mange var fornøyd med en høyde på omlag 2000 meter over havet.

Reservedagen som ble megadagen


Førdetreffet dag 2

lagt inn 12. jun. 2011, 08:52 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 12. jun. 2011, 20:21 ]

Tidligere i dag: "Det er morgen og det er grått. Vi venter til været letter før flyging."

I kveld: Vi har fløyet!!

Sunnmørscowboyen Asbjørn kom på besøk. Fotoene er tatt av Bjørn. 

Førdetreffet 2011


Førdetreffet dag 1

lagt inn 12. jun. 2011, 08:48 av Sindre Hauglum

Det årlige førdtreffet er i gang. Lørdagen startet grå og tung, men været lettet og det ble fint vær. En del skliturer ble gjort før regnet på nytt la en demper på flygingen. 


4 nye

lagt inn 28. mai 2011, 07:54 av Sindre Hauglum

I vinter startet instruktør Arne begynnerkurs i paragliding. Mye snø førte til vanskelige løpeforhold på Bringeland. Det ble nødvendig med tråkkedugnad for å få en tilfredsstillende løpebane.

Men elevene var unge og spreke så det gikk ikke lang tid før de hadde sine første flyturer og trangen til større bakker og mer luft under vingene kom smygende som elefanter i glasshus.

Neste steg ble ikke Angedalen som vanlig, men en gård i Naustdal, Kleppe, som tidligere tider ble brukt til hanggliding. Stedet viste seg å være veldig bra med stor og trygg landing. Elevene trenger store landinger på dette stadiet og landingsjordet ble ikke truffet hver gang. Da var det godt med store jorder i hele dalbunnen.

Våren kom og det ble til slutt mulig å komme seg opp på Haftstadfjellet. "Er du sikker på at vi har høyde nok til å fly rundt fjellet" spurte en av elevene før første tur mot øst. "Jada, det går bra bare du flyr som jeg sier" sa instruktøren. De var nok litt nervøse, men modige nok til å gi bånn gass og fly ut på sin første tur over Førde.

Etter rikelig med turer fra Haftadfjellet er nå alle ferdige med kurset og vi ønsker de velkomne inn i klubben.

Her er 3 av 4 elever. Fra venstre Armando Silva, Kristoffer Grane, Instruktør Arne og Arne Gjerland. 4. elev, Lars har vi ikke bilde av.


Førdetreffet

lagt inn 26. mai 2011, 07:38 av Sindre Hauglum

Førdetreffet blir avhold i god gammel stil med mye flyging fra Hafstadfjellet der våre naboklubber er invitert.

Tid 11.-12. juni.


Medlemsmøte

lagt inn 26. mai 2011, 07:29 av Sindre Hauglum

Du er velkommen til medlemsmøte på Peppes kl 1900 neste onsdag (1/6/11). Tema bli sikkerhet, men også noen andre tema blir tatt opp.

Mer info kan fås av Kjetil eller Arne.

Kalenderen under "Kva skjer?" er oppdatert.


Ny værstasjon på Vindkjegla

lagt inn 26. apr. 2011, 19:43 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 26. apr. 2011, 19:58 ]

Johnny har nå fått plassert en værstasjon på Vindkjegla (Naustdal). Stasjonen leverer data til en nettside hvert 10ende minutt. Plasseringene er på toppen av radio-speilet fler meter over bakken.


Bergen HP Klubb inviterer..

lagt inn 20. apr. 2011, 12:05 av Sindre Hauglum

..til sikkerhetskurs m.m. 


Nytt fra seksjonen

lagt inn 1. apr. 2011, 20:43 av Sindre Hauglum

Seksjonen har sendt oss en aktivitestskalender i form av et regeneark: (ark)

Veien til Speed Gliding

lagt inn 27. mar. 2011, 13:51 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 27. mar. 2011, 14:03 ]

Mange har lagt merke til fantastiske sener fra NRKs program Oppdrag Sognefjorden. En Speed Glider er en paraglider per def. Så veien til "lappen" er ganske kort for oss som allerede flyr paraglider. Kravet er egen utsjekk på PP3 eller høyere.

Noe mer info her: http://www.nlf.no/HGPG/Nyheter/Sider/Speedriding2011.aspx


Student/undomsrabatt på kurs

lagt inn 28. feb. 2011, 20:06 av Sindre Hauglum

Det gis kr 1000 student/ungdomsrabatt på kommende paragliderkurs


Grunnkurs Paragliding

lagt inn 30. jan. 2011, 20:43 av Jan Ninian Hagen Finseth   [ oppdatert 30. jan. 2011, 23:18 av Sindre Hauglum ]

Neste kurs starter opp 12. mars 2011.

Ta steget og kom deg i lufta sammen med oss :)

Klikk på "Kurs paragliding" i margen for meir info.

YouTube-video


Årsmøte Fjordane Luftsportsklubb

lagt inn 30. jan. 2011, 19:06 av Jan Ninian Hagen Finseth

Nå nærmer det seg årsmøte igjen :) Vel møtt medlemmar

Vi held årsmøte på Peppes sitt møterom i Førde, den 18.02 klokken 1900.

Etter årsmøte blir det tid til sosialisering og pizza.


Nyttår, Bjørn og bål

lagt inn 23. des. 2010, 16:35 av Sindre Hauglum

Bjørn inviterer til nyttårs-bål-flyging fra Hafstadfjellet. Fra bommen kl 12, 31.12.2010


Folk som flyg på NRK1

lagt inn 24. nov. 2010, 13:27 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 24. nov. 2010, 13:32 ]

 Der er truleg verdt å slå på TV'en kl 2015 i kveld. 

Eit program om noko spesiell reiselivsutvikling.

Kanskje vi ser nokon vi kjenner?

(reprise i morgon 1210)


Ekstremt på Myklebustbreen

lagt inn 7. sep. 2010, 07:40 av Sindre Hauglum

Vi hadde ein fantastisk flott dag på breen torsdag i forrige uke. Alt låg til rette for at programmet skulle kunne gjennomførast, blå skyfri himmel med sikt så langt auget rakk og 0 vind. Dessverre var ikkje arrangørane flinke til å holde tidsskjemaet, fallskjermdroppa (tilflyginga) tok lenger tid enn planlagt samt at det vart brukt for lang tid til mellombriefing på breen. Klokka passerte 4 før vi kom i gang med klargjering for nedflyging. Vi prøvde å starte med både pg og speedglider til tross for at kaldraset hadde starta med 1 m/s baktrekk. Speedgliderane starta på snowblades og to av dei klarte komme seg av men marginane var vel eigentleg ikkje større enn dei burde være. Dei resterande ga opp etter å ha gjort fleire mislykka forsøk og pakka saman for å returnere til fots i lag med pg-pilotane og hjelpemannskapet.

Turen opp tok litt over 5 timar i roleg tempo, 3 timar ned. Hadde med ekstra bærar til den eine tandemsekken ettersom passasjeren kom via tandem fallskjerm. Vart ekstra tungt frå brekanten opp til breplatået på grunn av at  bæraren av tandemsekken måtte snu, 2 mann på 3 tunge sekkar vart ei utfordring. Måtte bære ein sekk eit stykke opp og returnere for å hente den andre. Prøvde eit stykke med to sekkar men var nok i overkant tungt. Godt å ha med ein sprek pensjonist slik at vi kunne byte på henting av den tredje sekken.

Uansett, alle var samde om at det hadde vore ein fantastisk dag.

mvh

Arne Kleiven

Her er nokre bilder frå turen.


Ekstremt over, på og under Myklebustbreen

lagt inn 31. aug. 2010, 21:09 av Sindre Hauglum

To av tandempilotane i Fjordane Luftsportsklubb er blitt forespurt om å delta i eit opplegg med luftsportsaktivitet på/frå Snønipa/Myklebustbreen. I same høve er øvrige paragliderpilotar frå klubben invitert til å delta i opplegget. Det dreiar seg kort fortalt om fallskjermdropp med landing på/ved Snønipa. Fallskjermhopparane (+ 2 tandempassasjerar) skal ta seg vidare frå breen under Snønipa til  Myklebustdalen ved hjelp av speedglider og tandem paraglider. Landing vil bli på Myklebustsetra innerst i Myklebustdalen. Prosjektet vert gjennomført av Ekstrem Utvikling på Voss og skal dokumenterast gjennom eige program på NRK.

Gjennomføringa er tenkt gjennomført torsdag førstkomande med fredag som reservedag. Ta kontakt med Arne for info om du vil være med. 


Eikefjordagane 14 og 15 august 2010

lagt inn 5. jul. 2010, 11:58 av Sindre Hauglum

Fjordane Luftsportsklubb er innviterte til Eikefjord for

og flyge tandem og friflyging under Eikefjordagane.

Frammøte lørdag 14 aug. kl. 1000 ved landing i

Eikefjord sentrum.

Med bakgrunn frå 2008, ja så kann dette bli bra,

dersom været slår til :)


JIPPI JEIA, JIPPI, JIPPI JA ....

lagt inn 9. jun. 2010, 10:03 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 9. jun. 2010, 10:06 ]

Ni opptrekk ved Sanden i Naustdal 8 juni, med 12 til 15 min. mellom kvar tur er dagens nyheit. Båtfører Johnny er vorten godt trena i innkjøringsperiden og utførte jobben svert sikkert og overbevisande. På start og i lufta viste Sindre med sine seks opptrekk full kontroll og beherskelse.

Flygevenner, no er vi i gang så bli med vel :-)))   helsing ein gammel optimist.


Fleire bilete her: Foto-album

Invitasjon: Klubbtur til Vågå (rikssenteret)

lagt inn 2. jun. 2010, 19:11 av Jan Ninian Hagen Finseth   [ oppdatert 2. jun. 2010, 19:44 ]

Arne har fått akutt reisefeber og er i gang med organisering av tur til Vågå for våre kjære klubbmedlemmer, 12-13 Juni... Jippi :) Blir været bra så blir dette en storslagen helg, med mye skøy i lufta og sosialt på bakken med grilling pluss diverse.

Alle skal ha fått en e-post med mer detaljert info, linker til sjølve treffet, info om startplassene og alternative aktiviteter.

Arne treng rask tilbakemelding av de som ønsker å være med!!! ;)


Vinsj-båten klar for testing

lagt inn 18. mai 2010, 06:29 av Sindre Hauglum

Slik ser båten ut 17. mai. Den er nå klar for grundig testing av utvalgte førere og piloter. 


Velkommen til Førde Treff 22-23 Mai

lagt inn 14. mai 2010, 10:13 av Jan Ninian Hagen Finseth

Oppmøte kl.10:00 på lørdag for brifing og transport.

Det blir felles transport til fjells

De som ønsker å bruke egen bil, må vere OBS på krav om bruk av firehjulsdrift opp Hafstadfjellet.

For de som treng overnatting kan vi anbefale http://www.fordecamping.no/

Den var tidligare planlagt NC i HG her den helga, men det er avlyst. 

Mvh

Styret


Starter sesongen med et smell

lagt inn 12. mai 2010, 22:09 av Sindre Hauglum

Jan Erik har våknet fra dvalen og har nå startet sesongen i Norge. Med en flott tur til Stardalen og neste tilbake til Førde beviser han at formen er på plass. Turen


Gulen inviterer til treff

lagt inn 10. mai 2010, 20:59 av Sindre Hauglum

Det tradisjonelle treffet i Gulen går av stabelen denne helgen (15.-16. mai). Basen blir Rompa Airport der det går an å campe og å ta seg en medbrakt øl i Rompa Bar. Ta turen! Du er velkommen!


Sponsing av "opptrekks-lappen" ?

lagt inn 27. apr. 2010, 19:04 av Sindre Hauglum

I et leserbrev fra Bjørn står det følgende:

VINSJING I MAI? 

Dette var gode nyheiter Per Arne og JohnnyJ

Fjordane Luftsportsklubb vil med dette kunne utvide aktiviteten betrakteleg. Det er likevel ting som må på plass før auken i aktivitet kan reknast med, og det er opptrekkutsjekk.

Difor bør det vere eit samla mål for styret og dei aktive piloter og få, ja kansje 100% utsjekk.

SPONSING AV KVAR UTSJEKK?

Kunne det vere ein tanke att klubben sponsa ein sum for kvar som tok utsjekk, og elles for den (dei) som blei utsjekka som instruktør for opptrekk?

Tilslutt vil eg sei, som allereie har nokre turer med opptrekk: Dette er verkeleg moro og miljøskapandeJ

Dette kan selvfølgelig diskuteres åpent i vårt Forum

Foto: Per Arne på vei opp fra Sæla i Naustdal


Vinsjing i mai?

lagt inn 24. apr. 2010, 22:07 av Sindre Hauglum

Johnny rapporterer at båten snart er klar. Slik ser den ut nå.


Luftrommet er åpent igjen :)

lagt inn 19. apr. 2010, 11:45 av Jan Ninian Hagen Finseth

Luftrommet over Norge er åpent for alle. Men nye restriksjoner kan komme på kort varsel.

HP/NLF jobber med å få HG og PG uten motor utenfor forbudet ved nye tilfeller av stengt luftrom og om vi får det vil innformasjon bli lagt ut på våre hjemmesider.


Luftrommet er stengt! Gjelder også hg og pg.

lagt inn 16. apr. 2010, 16:13 av Jan Ninian Hagen Finseth

En politisk beslutning har satt all lufttrafikk på bakken. Luftrommet over Norge er stengt og tross protester fra HP/NLF gjelder dette også hangglidere og Paraglidere. Se mer innformasjon på www.nlf.no. Der finner du også link til IPPC hvor Notam fortløpende oppdateres. Vi jobber med saken og vil legge ut mer innformasjon på hjemmesiden når vi får det. Fagsjef kan treffes på telefon 908 67 560. (saksa i fra http://www.nlf.no/HGPG/Nyheter/Sider/Luftrommeterstengt!Gjelderogs%C3%A5hangglidereogparaglidere.aspx)


Aske og flyging

lagt inn 15. apr. 2010, 13:17 av Sindre Hauglum

 Tårnet Bringeland er bemannet og skal ringes som før, selv om flytrafikken er stoppet. Alt er som før.Det er ikke et formelt forbud for flymaskiner å fly i Bringeland TIZ.


Godbit fra loggboken

lagt inn 28. mar. 2010, 18:56 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 29. mar. 2010, 06:32 ]

Som kjent så finnes det gode turbeskrivelser og fine bilder i loggboken. Her er et eksempel:

Fin trimtur opp til fjels i strålende påskesol. 

Men kor lenge var Adam i paradis? Det grodde nemleg fort til og forventa termikk blei ein sagablått.

Bilde viser frå venstre: Harald B, Bjørn, fru Harald H og Arne ( foto: Harald H ) 


Vinsjbåt på Jølstravatnet

lagt inn 28. mar. 2010, 13:17 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 29. mar. 2010, 06:24 ]

Isen ligger tjukk på Jølstravatnet, det er mange dager, kanskje uker, til vi kan sette båt på vannet.

Men planlegging og avtaler må på plass. Per Arne og Sindre var nylig i samtaler med Jølster Rafting om samarbeid vedrørende opptrekk. Grunneier dukket og opp og ga oss landingstillatelse på sitt store jorde.

Johnny og Per Arne gjør i disse dager klar en ny båt. Det har vært mye plastarbeid som nå er unnagjort. Montering av utstyr gjenstår.

Utgangspunktet:

Vinsj ned gjennom lasteluken:

Flyter Båten?

Svar kommer senere. Følg med følg med!


Velkommen til Fjordane luftsportsklubb

lagt inn 19. mar. 2010, 13:00 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 21. mar. 2010, 14:30 ]

Ja, nå er vi medlemmer av Fjordane luftsportsklubb. Et enstemmig årsmøte bestemte dette etter grundig diskusjon.

Vår nye nettadresse blir www.fjordaneluftsportsklubb.com. Det vil ta noe tid før vi er helt ajour med alle endringer i forbindelse med navneendringen.

I denne forbindelse trenger klubben en logo og et topp-bilde til nettsidene. Føl deg fri og lag ett forslag eller to (sendes sindrehauglum@gmail.com).


Pakkedag - Sikkerhet for 2010

lagt inn 31. jan. 2010, 23:06 av Jan Ninian Hagen Finseth   [ oppdatert 31. jan. 2010, 23:18 ]

Kast og ompakking av nødsjerm blir i Naustdalshallen lørdag 20 februar frå kl. 1000 - 1500.

Først til mølla!!!

helsing Georg og Bjørn


Innkalling til Årsmøte.

lagt inn 21. jan. 2010, 11:52 av Jan Ninian Hagen Finseth   [ oppdatert 21. jan. 2010, 14:57 ]

Førde Luftsportsklubb held årsmøte fredag  19.02.2010 kl. 1900.

Stad: Peppes Pizza sitt møterom

Styret i Førde Luftsportsklubb håpar at alle medlemane kan sette av denne kvelden og støtte opp omkring fellesskapet som er nødvendig for at vi kan utøve den fantastiske sporten vår.

VEL MØTT.


Kurs i Nordfjord starter opp 6. februar 2010

lagt inn 12. jan. 2010, 19:37 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 12. jan. 2010, 20:27 av Jan Ninian Hagen Finseth ]

Kurset går i utgangspunktet over 5 helgar, vi vil ôg bruke nokre kveldar viss det er nødvendig. Paragliding er vêravhengig. Vi må derfor vere fleksible og vi må kanskje vike frå kursplanen.

I løpet av kurset skal du lære å starte, fly og lande på ein sikker måte. Vi startar i slakk bakke uten å bli vesentlig løfta frå bakken, vi fortsetter vidare i større bakkar og avsluttar med høgdeturar. Høgdeturar er flyturar med ein høgdeforskjell på meir enn 250 m.

Teorikurset inneheld fleire fag. Du skal bl.a. lære ein god del om vêret, og kva vêrforhold som egnar seg for flyging med paraglider. Oppbygginga av ein paraglider, aerodynamikk og lover/regler er andre fag. Regn med rundt 10 timar teoriundervisning . I tillegg skal du lære korleis du skal opptre for å ivareta sikkerheita og flygleda for deg sjølv og dine medpilotar, samt litt om utdanningssystemet og utviklinga av deg som pilot vidare.  

Kurset avsluttast med teoriprøve. 

Kursavgifta på kr 8.200,- inkluderar nødvendig utstyr (hjelm og paraglider med seletøy) som du trenger under kurset, lærebøker og nødvendig forsikring og medlemskap.

Påmelding/info: Jøran Henriksen, tlf 990 03 060, joeranhe@hotmail.com 


Ny vinsj-båt kan være klar til sommeren

lagt inn 12. jan. 2010, 19:30 av Sindre Hauglum

Ny vinsj-båt


Velkommen til medlemsmøte

lagt inn 17. des. 2009, 18:15 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 24. des. 2009, 20:41 ]

i dag kl 1830


Til alle medlemmer i hangglider og paraglider seksjonen i Norges Luftsportforbund

lagt inn 17. des. 2009, 15:58 av Sindre Hauglum

Informasjonsbrev til alle medlemmer desember 2009 

 Hei.

Jeg ønsker å benytte anledningen til å sende alle medlemmer en liten julehilsen samtidig som seksjonen får mulighet til å komme med en del ny informasjon til våre medlemmer. Dette brevet blir sendt ut til alle seksjonens medlemmer med oppgitt og gyldig mailadresse i MelWin. Dokumentet blir også lagt ut på hjemmesida vår. Merk at det kan av og til komme opp et spørsmål om brukernavn og passord når du skal inn der, men bare trykk cancel på denne meldingen så virker det. Jobber med å løse dette problemet.

Året 2009 har vært et år med mindre aktivitet enn de foregående år. Noe av dette skyldes regnet som det var veldig mye av denne sesongen, men det skyldes nok også at vi er 80 færre medlemmer enn året før.

I 2010 skal seksjonen jobbe for å videreutvikle klubbene slik at vi beholder medlemmene, får tilbake gamle og stimulerer til en økning i nybegynnerkurs i våre klubber. Fokuset skal også gå på å stimulere til en økning i den generelle aktiviteten, dvs. flere flyturer! Og det er jo det vi ønsker vi som er avhengi av å få disse turene så ofte vi har anledning for at vi skal kunne  samle overskudd og få bedre humør og komme gjennom dagene frem til neste flytur!.

Her følger viktige nye ting som alle medlemmer må vite om og sette seg inn i.

1.      Fra 1.1.2010 gjelder en ny BSL D 4-7 som er grunnreglene for hangglider og paragliderflyging i Norge. Denne overtar for den nåværende som er fra 1995. For at seksjonens medlemmer skal kunne fortsette å fly var det et krav at seksjonen skrev om håndboken slik at den var i tråd med BSLen. Ordet SIKKERHETSSYSTEM er mye brukt om den nye håndboken og sikkerhet er et stikkord som går igjen gjennom hele boka.

2.      Den nye Håndboka som er gyldig fra 1.1.2010 vil kunne lastes ned fra seksjonens hjemmesider hvor også BLSen ligger til nedlasting..

3.      Håndboka er midlertidig godkjent av LT. Før vi søker om endelig godkjenning vil vi la alle våre medlemmer lese den og komme med kommentarer og evt innsigelser som skal vurderes av faglig ledergruppe før vi evt kommer med rettelser til håndboka og søker om endelig godkjenning. Man får hele januar på dette og det som mottas før 1.2 blir tatt med i denne høringsrunden. MEN husk at den er vårt gyldige regelverk fra 1.1 uansett. Man må bare legge bort den gamle utgaven.

4.      Viktig nytt:

       Om man flyr tandem skal tandempassasjeren registreres som medlem på eget skjema knyttet til ansvarsfraskrivelsesskjema for at forsikringen skal være gyldig. Tandemmedlemskap koster kr 150. Infobrev går ut til alle med tandemlisens.

       Hjelpemotor har mange nye og forandra regler og er ikke et prøveprosjekt lenger. PPGkurset fører nå frem til XC flyging også for PP3 piloter. Paratrike er også inkludert etter egne regler.

       Dropp fra annet luftfartøy er en utsjekk man kan ta når man har akrolisens.

       Fallskjermhoppere kan ta speedriderutsjekk.

Det var vel noen forandringer, men sjekk selv! Dokumentet ligger på www.nlf.no/hgpg under dokumenter - Regelverk.

5.      Arbeidsmøte 5. desember tok for seg en oppsummering av 2009 sesongen og planlegging av 2010. Protokoll fra dette møte finner du også under dokumenter - protokoller på hjemmesida.

6.      Nordic Open for PG avholdes i Vågå 12-19 juni 2010 og med 120? deltakere og godt vær kan dette bli årets begivenhet i alle fall for PG pilotene. Kom, se og fly!

7.      Rikssenteret er vedtatt oppgradert for over en halv million. Dette innebærer flere rom og flere senger inne (8 mans rom deles i 2, nytt 4 mans rom bak i konferansesal) og 3 rekkehusleiligheter med bad og dusj vest for senterbygningen. Håpet er at dette skal være klart til 1. juni! Åpningstider for senteret i 2010 vil komme på hjemmesiden før 1 mars.

8.       For HG piloter kommer den nye læreboka antakelig ikke før i januar. Men de som venter på noe godt får heller finne seg i at den ikke vil ligge under juletreet i år.

9.      Fri flukt 4 2009 er i posten!

Seksjonen håper alle er fornøyd med året som gikk. Fløy du for lite kommer det nye muligheter i 2010.

Klubbutvikling kan dere lese mer om på NLFs og seksjonens hjemmesider. Dette seminaret som avholdes i NIF regi uten kostnad for klubben har ført til der vi har vært at klubben blir mer aktiv og mer effektiv, flere tar tak og deltar i fellesarbeidet osv. Dette er viktig da mange klubber er avhengi av en eller noen få personer. Uten disse stopper klubben. Ønsker vi å videreutvikle våre klubber må flere ta et tak. Vi kommer gjerne til klubben for å delta på møter, seminaret, treff eller arrangere klubbutvikling for dere.

2010 er klubbutvikling og rekrutteringsår for seksjonen. Styret i NLF har satt ned en komité som skal ha sitt første møte onsdag 16. desember for å planlegge hvordan seksjonen skal kunne oppnå mer aktivitet, bedre klubber og flere nybegynnerkurs i 2010. Målet er å stoppe nedgangen i medlemmer som i år viser at vi har mistet nesten 100 av våre medlemmer i løpet av 2009. Protokoll fra møtene legges ut etter hvert.

Som daglig leder og fagsjef i seksjonen er mitt mål å få bedre kommunikasjon med medlemmene i 2010. Det innebærer oftere oppdatering av WEB-sider, mer informasjon til klubber, flere klubb-besøk og være mer synlig i miljøet.

Til slutt vil jeg på vegne av styret i HP/NLF, NLF og meg selv ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt (fly)år!

Happy landings fra Arne Hillestad

Norges Luftsportforbund


Luftsportmiljø under utvikling i Nordfjord

lagt inn 2. nov. 2009, 22:07 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 4. nov. 2009, 06:20 av Marius Kirkeeide ]

Nokre paragliderpilotar jobbar for tida med å skape eit nytt luftsportmiljø i Nordfjord. Det var som kjent eit bra aktivt miljø i området tidlegare, faktisk heilt tilbake til då hanggliding var i sin spede start. No ønskjer nokre eldsjeler som lenge har drive med paragliding å jobbe for at den fantastiske sporten vår igjen skal få utvikle seg lokalt i området. Med tidlegare pilot Jan Rune Turøy, hjelpeinstruktør Kjell Eikeland og instruktør Jøran Henriksen i spissen jobbar ein for tida planlegging av nybyrjarkurs i paragliding, samt å ruste opp take-off-ar som tidlegare var mykje brukt.

På take-off-ane skal skog og kratt ryddast, vi har på dugnad fått laga skikkelege vindpølser med svivel, og vi er i dialog med grunneigarar, næringsliv og skisentra i området for tilrettelegging for paragliding og luftsport igjen.

Vi er mao godt i s(t)iget og gledar oss til arbeidet vidare!  

Er du interessert i paragliderkurs?

Er du allereie aktiv eller ønskjer å starte opp att med hang- eller paragliding?

Er du på besøk eller på veg gjennom området og ønskjer fly?

Eller ønskjer du på anna måte å bidra eller treng informasjon???

.....Så ta kontakt med oss!!!


Kontaktpersonar:

Ytre-Nordfjord: Kjell Eikeland   466 65 295 

Indre-Nordfjord: Jøran Henriksen, instruktør 990 03 060


JA SO VAR DET GJORT ( i disse hjortetider )

lagt inn 27. okt. 2009, 20:29 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 27. okt. 2009, 20:51 ]

Autovernet er no tatt vekk på  auststarten. Det var lørdag 17 oktober i eit nydeleg vær, Anita, Harald B, Johnny og Bjørn bestemte seg for jobben. Etter utført arbeid og klargjering for pg tur, ja då blei det nemnleg take off, nettopp frå auststarten der autovernet blei fjerna. Foto: dugnadsgjengen


Fire lengder autovern

lagt inn 30. sep. 2009, 19:58 av Sindre Hauglum

..kan no bli fjerna frå auststarten ved tårnet. No er det opp til oss aktive i klubben om dette kan utførast på dugnad. Dette er ikkje nokon stor oppgave, men tvert i mot, so kan det gjerast på ei ettermiddagsøkt. Vi treng ha følgende til dette: bil m/hengar, Spett, spade, jarnrive, 2 store skiftenøklar og kansje ein boks 5 – 56. Spørsmålet er likevel, skal vi gjere dette i 2009, eller vente til våren 2010? Få gjerne ei tilbakemelding til undertegna. So til slutt. TAKK til Ola Kringlen i Norkring Førde og Takk til Halvard Sivertsen som er destriktsjef Vestlandet, Som begge sa ja til fjerning av autovernet !

For dugnadsutførelsen: 26/09-09 Bjørn Høyvik 


Aktivitet på Hafstadfjellet

lagt inn 30. sep. 2009, 19:48 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 2. okt. 2009, 14:49 ]

På bildet ser ein Johan Gjerland med spaden, han har allereie lagt ned nokre timer med planering. Han blir beskua av Arne som er grunneigarane sin leiar, han har og velsigna planeringa.