Nyheter‎ > ‎

Til alle medlemmer i hangglider og paraglider seksjonen i Norges Luftsportforbund

lagt inn 17. des. 2009, 06:58 av Sindre Hauglum

Informasjonsbrev til alle medlemmer desember 2009 


 Hei.

Jeg ønsker å benytte anledningen til å sende alle medlemmer en liten julehilsen samtidig som seksjonen får mulighet til å komme med en del ny informasjon til våre medlemmer. Dette brevet blir sendt ut til alle seksjonens medlemmer med oppgitt og gyldig mailadresse i MelWin. Dokumentet blir også lagt ut på hjemmesida vår. Merk at det kan av og til komme opp et spørsmål om brukernavn og passord når du skal inn der, men bare trykk cancel på denne meldingen så virker det. Jobber med å løse dette problemet.

Året 2009 har vært et år med mindre aktivitet enn de foregående år. Noe av dette skyldes regnet som det var veldig mye av denne sesongen, men det skyldes nok også at vi er 80 færre medlemmer enn året før.

I 2010 skal seksjonen jobbe for å videreutvikle klubbene slik at vi beholder medlemmene, får tilbake gamle og stimulerer til en økning i nybegynnerkurs i våre klubber. Fokuset skal også gå på å stimulere til en økning i den generelle aktiviteten, dvs. flere flyturer! Og det er jo det vi ønsker vi som er avhengi av å få disse turene så ofte vi har anledning for at vi skal kunne  samle overskudd og få bedre humør og komme gjennom dagene frem til neste flytur!.

Her følger viktige nye ting som alle medlemmer må vite om og sette seg inn i.

1.      Fra 1.1.2010 gjelder en ny BSL D 4-7 som er grunnreglene for hangglider og paragliderflyging i Norge. Denne overtar for den nåværende som er fra 1995. For at seksjonens medlemmer skal kunne fortsette å fly var det et krav at seksjonen skrev om håndboken slik at den var i tråd med BSLen. Ordet SIKKERHETSSYSTEM er mye brukt om den nye håndboken og sikkerhet er et stikkord som går igjen gjennom hele boka.

2.      Den nye Håndboka som er gyldig fra 1.1.2010 vil kunne lastes ned fra seksjonens hjemmesider hvor også BLSen ligger til nedlasting..


3.      Håndboka er midlertidig godkjent av LT. Før vi søker om endelig godkjenning vil vi la alle våre medlemmer lese den og komme med kommentarer og evt innsigelser som skal vurderes av faglig ledergruppe før vi evt kommer med rettelser til håndboka og søker om endelig godkjenning. Man får hele januar på dette og det som mottas før 1.2 blir tatt med i denne høringsrunden. MEN husk at den er vårt gyldige regelverk fra 1.1 uansett. Man må bare legge bort den gamle utgaven.

4.      Viktig nytt:
       Om man flyr tandem skal tandempassasjeren registreres som medlem på eget skjema knyttet til ansvarsfraskrivelsesskjema for at forsikringen skal være gyldig. Tandemmedlemskap koster kr 150. Infobrev går ut til alle med tandemlisens.
       Hjelpemotor har mange nye og forandra regler og er ikke et prøveprosjekt lenger. PPGkurset fører nå frem til XC flyging også for PP3 piloter. Paratrike er også inkludert etter egne regler.
       Dropp fra annet luftfartøy er en utsjekk man kan ta når man har akrolisens.
       Fallskjermhoppere kan ta speedriderutsjekk.
Det var vel noen forandringer, men sjekk selv! Dokumentet ligger på www.nlf.no/hgpg under dokumenter - Regelverk.

5.      Arbeidsmøte 5. desember tok for seg en oppsummering av 2009 sesongen og planlegging av 2010. Protokoll fra dette møte finner du også under dokumenter - protokoller på hjemmesida.

6.      Nordic Open for PG avholdes i Vågå 12-19 juni 2010 og med 120? deltakere og godt vær kan dette bli årets begivenhet i alle fall for PG pilotene. Kom, se og fly!

7.      Rikssenteret er vedtatt oppgradert for over en halv million. Dette innebærer flere rom og flere senger inne (8 mans rom deles i 2, nytt 4 mans rom bak i konferansesal) og 3 rekkehusleiligheter med bad og dusj vest for senterbygningen. Håpet er at dette skal være klart til 1. juni! Åpningstider for senteret i 2010 vil komme på hjemmesiden før 1 mars.

8.       For HG piloter kommer den nye læreboka antakelig ikke før i januar. Men de som venter på noe godt får heller finne seg i at den ikke vil ligge under juletreet i år.

9.      Fri flukt 4 2009 er i posten!

Seksjonen håper alle er fornøyd med året som gikk. Fløy du for lite kommer det nye muligheter i 2010.

Klubbutvikling kan dere lese mer om på NLFs og seksjonens hjemmesider. Dette seminaret som avholdes i NIF regi uten kostnad for klubben har ført til der vi har vært at klubben blir mer aktiv og mer effektiv, flere tar tak og deltar i fellesarbeidet osv. Dette er viktig da mange klubber er avhengi av en eller noen få personer. Uten disse stopper klubben. Ønsker vi å videreutvikle våre klubber må flere ta et tak. Vi kommer gjerne til klubben for å delta på møter, seminaret, treff eller arrangere klubbutvikling for dere.

2010 er klubbutvikling og rekrutteringsår for seksjonen. Styret i NLF har satt ned en komité som skal ha sitt første møte onsdag 16. desember for å planlegge hvordan seksjonen skal kunne oppnå mer aktivitet, bedre klubber og flere nybegynnerkurs i 2010. Målet er å stoppe nedgangen i medlemmer som i år viser at vi har mistet nesten 100 av våre medlemmer i løpet av 2009. Protokoll fra møtene legges ut etter hvert.

Som daglig leder og fagsjef i seksjonen er mitt mål å få bedre kommunikasjon med medlemmene i 2010. Det innebærer oftere oppdatering av WEB-sider, mer informasjon til klubber, flere klubb-besøk og være mer synlig i miljøet.


Til slutt vil jeg på vegne av styret i HP/NLF, NLF og meg selv ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt (fly)år!

Happy landings fra Arne Hillestad

Norges Luftsportforbund

Comments