Nyheter‎ > ‎

Medlemsmøte

lagt inn 18. sep. 2014, 09:26 av Sindre Hauglum
Tid: tysdag 23. september 2014 kl. 18.00 
Stad: møterommet på Peppes Pizza

Arne H. Hillestad, fag- og avdelingssjef i Hang- og paragliderseksjonen i Norges Luftsportsforbund, tek turen til Førde og vil vere med oss under medlemsmøtet.
Tema:
Fag- og avd.sjef Arne H. Hillestad har satt av kvelden saman med oss.
Arne H. Hillestad vil:
• ta ein generell gjennomgang av HP-seksjonen og kva som skjer
• vidare ha ein sikkerhetspresentasjon med gjennomgang av nokre viktige punkt
• avslutningsvis ha ein gjennomgang av ulukkene som har vore i år og kvifor dei skjedde
Håper medlemma finn temaa interessante og set av denne kvelden til medlemsmøte.
Vel møtt ☺
Med helsing
Styret i Fjordane luftsportsklubb
Comments