Nyheter‎ > ‎

KURS OPPTREKK PG

lagt inn 20. aug. 2012, 13:20 av Sindre Hauglum
Opptrekkskurs startar på Vassenden 25. - 26. august. Kurset startar lørdag føremiddag kl. 0900 på senteret til Jølster Rafting. 
Kurset er for alle nivå, PP2-PP5, og fører fram til utsjekk på opptrekk .
Opptrekk føregår med båt og "pay out winch". I løpet av kurset skal du gjennomføre 10 opptrekk.
Kurset kostar kr. 2500,- 
Dei som skal delta på opptrekkskurset betalar kr. 2500,- * ved oppmøte til kurs, eller til konto: 37756826523. Merk innbetalinga med navn + opptrekkskurs.
Påmelding til Per Arne tlf. 97960908 innan torsdag 23. august (gjeld også dei med tidlegare utsjekk som vil friflyge)
*Medlemar av Fjordane Luftsportsklubb betalar kr. 1500,- , klubben dekkar kr. 1000, - av kursutgifta ved fullført opptrekkskurs.

Elevar og pilotar som har utsjekk på opptrekk frå tidlegare vil kunne få gjennomføre opptrekk så langt det er kapasitet og betalar for opptrekka i samsvar med gjeldande prisar for opptrekk.
Ta med flytevest dersom du har.
Comments