Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøtet 2013 i Fjordane luftsportsklubb

lagt inn 28. feb. 2013, 01:13 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 28. feb. 2013, 01:17 ]
Årsmøtet finn stad 7. mars 2013 kl. 18.00 på møterommet på Peppes Pizza i Førde. 
Sakliste: 
1. Godkjenne dei stemmeberettiga. 
2. Godkjenne innkalling og sakliste. 
3. Val av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen. 
4. Handsame årsmelding til klubben. 
5. Handsame klubben sine rekneskap i revidert stand. 
6. Handsame innkomne forslag og saker. 
a) Ny lov for Fjordane luftsportsklubb (som følgje av endringar i NIF si lovnorm for 
idrettslag) 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta budsjett for 2013. 
9. Val 
10. Val av ein (1) representant til å delta på seksjonsmøte i Hangglider- og paragliderseksjonen 6.april 2013 
Styret i Fjordane luftsportsklubb håper at alle medlemma kan sette av denne kvelden for å 
delta på årsmøtet som er det viktigaste møtet i klubben gjennom året. 
VEL MØTT!
Comments