Nyheter‎ > ‎

Hoven Loen - gondol til 1000

lagt inn 12. apr. 2016, 09:55 av Sindre Hauglum

I Loen vil det neste år stå ferdig en gondolbane til fjellet Hoven. Denne muligheten som dette gir i form av mange høydemeter i vakker natur, trolig året rundt, er det mange som har merket seg.


Klubben har tatt tak i dette og er i god dialog både med prosjektet Hoven Loen (gondolprosjektet) og grunneier på landing.Landing

Landing er allerede etablert på svært gunstig sted nær gondolbanens nedre stasjon. landing Loen.png


Lokalisering: NØ for der fylkes vei 60 krysser elven i Loen.

Hele det markerte området eies av én grunneier, men kun det blå området er landing, det gule er ok å lande på kun om en er nødt.

Parkering kan skje mange steder i Loen, men om en vil parkere nær landing er det mulig sør for gårdsveien som går østover fra fv60.

Opptreden: Snurp skjermen og gå ut av bøen så snart som mulig. Dette gjelder i vekstsesongen. Vis ekstra aktsomhet 1-2 uker før slått. Denne bøen slås 2 ganger hver sommer og 1. slåtten er rundt 1. uka i juni, den andre er i starten av august. Land da på eller nær gårdsveien.


Anleggsveien

Det går en vei helt til toppen. Dette er en anleggsvei som ikke er åpen for oss. Så da er det bare ta beina fatt om en vil fly før gondolen er på plass.


Videre fremover

Prosjektgruppa er i god dialog med utbygger, det jobbes med tilrettelegging av start samt gode priser på bana, så alt ligger til rette for ett fantastisk anlegg.
Comments