Nyheter

Neste kurs

lagt inn 17. jun. 2020, 11:18 av Sindre Hauglum

Neste kurs starter 22. august 2020. Kun få plasser ledig. Mer info

Grunnkurs paragliding 2020

lagt inn 9. feb. 2020, 13:03 av Sindre Hauglum

Neste kurs starter 7. mars 2020 mer info

Flystedsavgift Hoven Loen

lagt inn 28. apr. 2019, 11:21 av Sindre Hauglum

Det blir flystedsavgift på Hoven Loen fra og med 1. mai 2019.


NOK 30,- for dagskort

NOK 300,- for årskort


Betaling kan skje vi Vipps - Flystedet Hoven i Loen

alternativ betalingsmetode finnes her http://www.fjordaneluftsportsklubb.com/payment


Inntektene vil gå til grunneier på landing, generelt vedlikehold og til fremtidige prosjekt. Alle inntekter vil brukes på flystedet Hoven Loen.


Bruken av landingen har endret seg dramatisk siden vi i Fjordane luftsportsklubb ba om lov til å bruke denne landingen i 2017. Antall landinger har gått ifra noen få landinger til over 4000 siste 12 måneder. Klubben er nødt å kompensere grunneier for dette og dette er hovedgrunnen til etablering av flystedsavgiften.


Grunnkurs paragliding

lagt inn 8. feb. 2019, 12:51 av Sindre Hauglum   [ oppdatert 8. feb. 2019, 13:01 ]

Neste kurs starter 16. mars 2019 Mer info

Ny værstasjon i Nordalen over Holsa

lagt inn 5. jun. 2018, 01:51 av Sindre Hauglum

En ny stasjon er plass. Vi har nå 3 stasjoner i tillegg til Loen Skylift sin stasjon på Hoven. Her er kart som viser stasjoner

Klubben fyller 40 og vi feirer

lagt inn 4. mai 2018, 12:46 av Sindre Hauglum

Jubileumsfest

Grunnkurs paragliding

lagt inn 16. jan. 2018, 11:38 av Sindre Hauglum

Dato for kursstart våren 2018 er klar. Kurs paragliding

Neste kurs i paragliding er fastsatt

lagt inn 19. feb. 2017, 12:33 av Sindre Hauglum

Prøvedag paragliding

lagt inn 26. sep. 2016, 00:09 av Sindre Hauglum

Har du en drøm om å begynne med paragliding?
Fjordane Luftsportsklubb arrangerar prøvedag for dei som har lyst til å få ein introduksjon til sporten .
Vi møter på parkeringsplassen på Øyrane vidaregåande skule 09.30 og reiser sammla til skulebakken.
I bakken vert det ein enkel gjennomgang av virkemåte og oppbygning av paraglideren saman med instruktør, før det blir høve til å prøve seg med paraglider i lav høgde og masse plass å springe på.
Dersom vær og vind spelar på lag vil vi holde på til kl 16.00. Ta med gode sko, kle deg for ein aktiv haustdag og ta med mat og drikke.
Sporten vår er meget væravhengig, dersom nødvendig kan det bli aktuelt å utsette eller avlyse på kort varsel. Vi legg ut oppdatert informasjon når det nærmar seg.
(greit om dei som kjem bekreftar på arrangementet slik at vi har oversikt over deltakarar)
Deltakaravgift på 150,- pr person, tilbakebetalast ved evt. påmelding til kurs i regi av Fjordane Luftsportsklubb.
Instruktør og medlemer frå klubben deltek heile dagen med instruksjon og informasjon om sporten vår.
Håpar du og godværet møter for en spennande dag :)
mvh
Fjordane Luftsportklubb

Hoven Loen - gondol til 1000

lagt inn 12. apr. 2016, 09:55 av Sindre Hauglum

I Loen vil det neste år stå ferdig en gondolbane til fjellet Hoven. Denne muligheten som dette gir i form av mange høydemeter i vakker natur, trolig året rundt, er det mange som har merket seg.


Klubben har tatt tak i dette og er i god dialog både med prosjektet Hoven Loen (gondolprosjektet) og grunneier på landing.Landing

Landing er allerede etablert på svært gunstig sted nær gondolbanens nedre stasjon. landing Loen.png


Lokalisering: NØ for der fylkes vei 60 krysser elven i Loen.

Hele det markerte området eies av én grunneier, men kun det blå området er landing, det gule er ok å lande på kun om en er nødt.

Parkering kan skje mange steder i Loen, men om en vil parkere nær landing er det mulig sør for gårdsveien som går østover fra fv60.

Opptreden: Snurp skjermen og gå ut av bøen så snart som mulig. Dette gjelder i vekstsesongen. Vis ekstra aktsomhet 1-2 uker før slått. Denne bøen slås 2 ganger hver sommer og 1. slåtten er rundt 1. uka i juni, den andre er i starten av august. Land da på eller nær gårdsveien.


Anleggsveien

Det går en vei helt til toppen. Dette er en anleggsvei som ikke er åpen for oss. Så da er det bare ta beina fatt om en vil fly før gondolen er på plass.


Videre fremover

Prosjektgruppa er i god dialog med utbygger, det jobbes med tilrettelegging av start samt gode priser på bana, så alt ligger til rette for ett fantastisk anlegg.

1-10 of 94